Surfer Kids Clip Art
Opvoedkundige Hulpmiddels

Kwaliteit Opvoedkundige Illustrasies
en Hulpmiddels
Blog Ontwerp en Ontwikkeling
Blog Onderhoud

Surfer Kids Clip Art
Educational
Resources

Quality Educational Illustrations
and Resources
Blog Design and Development
Blog Maintenance

DIE VRIENDELIKSTE TERME VIR GEBRUIK, SURFER KIDS CLIP ART!

(van toepassing op beide verniet en gekoopte produkte)

Dankie vir u ondersteuning in die koop en aflaai van ons produkte.

Ons doel is dat u so veel as moontlik pret moet hê in die gebruik van ons produkte. Moet asseblief nie huiwer om ons te kontak by surferkidsclipart@gmail.com nie. Ons is gereed om u by te staan en u spesiale versoeking te oorweeg. As u ons produk en diens geniet, los asseblief vir ons terugvoer en help om die word te versprei op sosiale media. Dit word opreg waardeer.

ONS ILLUSTRASIES/PRODUKTE IS VIR DIGITALE GEBRUIK SOWEL AS UITDRUK WERK.

JY HET GEEN ADDISIONELE LISENSIE NODIG NIE.

LET ASSEBLIEF OP DIE VOLGENDE:

 1. Hierdie produk mag NIE net so verkoop word NIE!
 2. Die kopiereg van die produk (gekoop en verniet) word voorbehou deur Surfer Kids Clip Art.
 3. Jy kan nie die produk as jou eie werk eis nie.
 4. Die lisensie vir die produk is nie oordraagbaar nie.
 5. Die produk mag vir persoonlike/ onderrig en klaskamer doeleindes gebruik word.
 6. Gee Surfer Kids Clip Art krediet deur ons logo of webtuiste iewers in jou onderrig document in te sluit.
 7. Dankie dat u ons kopiereg en die kunstenaar wat die produk geskep het, respekteer.

JY MAG:

 1. Ons produk in jou persoonlike en onderrig materiaal (digital of gedruk), wat te koop is, gebruik.
 2. Die produk in persoonlike dokumente gebruik.
 3. Sluit asseblief ons logo of webtuiste by u geskepte produk, wat te koop of verniet is, in.
 4. Die produk vir u “SMART BOARD” skeppings gebruik. Hulle hoef nie verander (“flattened” of aangepas te word nie.

Sluit asseblief die volgende teks in:

“Die illustrasies gebruik in die produk se kopiereg word voorbehou en mag nie gekopieer of hergebruik word in enige (digitale of gedrukte) vorm nie.

Indien u belangstel in die aankoop van die illustrasies, volg die link na ons webtuiste:

www.teacherspayteachers.com/Store/Surfer-Kids-Clip-Art

 1. Die produk skuifbare, digitale illustrasies gebruik. Geen addisionele lisensie word benodig nie. Die illustrasies is gereed om te gebruik.
 2. Die produk in “BOOM CARDS” gebruik. Geen addisionele lisensie word benodig nie. Dei illustrasies is gereed om te gebruik.
 3. Opvoedkundiges is welkom om ons produkte in hul produkte wat te koop is op blogs en/of webtuistes.

JY MAG NIE:

 1. Die produk verkoop of uit deel nie.
 2. Die produk eis as jou eie nie.
 3. Die produk as stempel, borduurwerk patrone, of enige ander produk wat herprodusering van die beeld bevat sonder toestemming nie.
 4. Die produk herverdeel, verkoop of deel, selfs al is die produk aangepas, moet asseblief nie die produk eis as jou eie nie.
 5. As jy enige vrae het oor enige van ons produkte, kontak ons gerus by surferkidsclipart@gmail.com

Geniet!

SURFER KIDS CLIP ART

JY KAN DIE VOLGENDE GEBRUIK OM VIR ONS HERKENNING TE WYS:

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Surfer-Kids-Clip-Art

THE FRIENDLIEST TERMS OF USE EVER, FROM SURFER KIDS CLIP ART!

(Applicable to both purchased material and freebies)

Thank you for purchasing and downloading this product:

Our aim is that you must have fun with our products. Please, do not hesitate to contact us at surferkidsclipart@gmail.com, if we can be of any further assistance or for some custom requests. If you like our clip art, please leave feedback and help us spread the word on social media.

OUR CLIP ART/PRODUCTS ARE FOR BOTH DIGITAL USE AND PRINTED MATERIAL.

NO ADDITIONAL LICENSE IS REQUIRED.

PLEASE TAKE NOTE

 1. This product is NOT to be sold AS-IS!
 2. Copyright for this product (purchased or free) stays with Surfer Kids Clip Art.
 3. You cannot claim this product as your own work.
 4. The license for this product is non-transferable.
 5. This product can be used for any personal or commercial teaching/classroom use.
 6. Credit Surfer Kids Clip Art somewhere in your teaching document by including our logo or link to our shop.
 7. Thank you for respecting the copyright laws and the artist that created them.

YOU MAY…

 1. Use the product for your own personal craft or teaching material, which is for sale, either DIGITALLY OR IN PRINT.
 2. PRINT this product for personal use.
 3. Include this product in a TEACHING DOCUMENT for sale or free (please credit our store somewhere in your document).
 4. Use this product for SMART BOARD creations. They are not required to be flattened.

Please add the following text:

“The clip art used in this product are copyrighted and you are not allowed to copy or to re-use them in any form digital or in print. If you are interested in purchasing this clip art, please visit the following shop: www.teacherspayteachers.com/Store/Surfer-Kids-Clip-Art”

 1. Use the product as DIGITAL MOVABLE PIECES. No additional license is required. They are not required to be flattened.
 2. Use the product in BOOM CARDS. No additional license is required. They are not required to be flattened.
 3. Teachers and educators are welcome to use our products in free or premium products for sale on blogs, websites, Teachers Pay Teachers, Amazon Ignite, etc. Surfer Kids Clip Art may also be used in religious education.

YOU MAY NOT…

 1. Sell or give away this product in digital format or in print.
 2. Claim this product to be your own.
 3. Use this product for rubber stamps, embroidery patterns, or any other products with a reproduction of the image without our consent.
 4. Redistribute, sell or share these files, even if they are altered, please don’t claim them as your own.

If you have any questions or suggestions regarding this product, please contact us at surferkidsclipart@gmail.com.

Enjoy,

SURFER KIDS CLIP ART

YOU CAN USE THE FOLLOWING TO GIVE CREDIT IN YOUR PRODUCTS:

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Surfer-Kids-Clip-Art